DOMÉNY s.r.o.
Registrace domény - ověření
www.
ověřit i ostatní možnosti (com,net,org,...)

Přesun domény

Přesun domén s příponou .CZ probíhá podle následujícího scénáře:

1. V záhlaví stránky si vyberete doménu, kterou chcete přesunout na naše servery. V případě že zadané doménové jméno není v rejstříku zaregistrovaných domén, bude Vám automaticky nabídnuta registrace nové domény.

2. Vyberete si jeden z nabízených hostingových tarifů a příslušející služby obsažené v tarifu (e-mailové schránky, e-mailový koš, přesměrování, databáze, PHP). Pokud chcete zachovat Vaše strávající e-maily, vyplňte je do příslušných kolonek.

3. Obdržíte od nás e-mailem potvrzení o provozu domény spolu s přístupovými právy ke všem službám. Zároveň budou v e-mailu další instrukce k dokončení přesunu domény. Služby jsou tou dobou na našich serverech již funkční, můžete si k nám tedy již uložit svou prezentaci a nastavit e-mailové schránky podle potřeby. Nutno podotknout, že doména se začne vysílat z našich serverů až po schválení přesunu majitelem domény.

4. Majitel domény potvrdí přesun domény podle instrukcí z e-mailu. Potvrzení lze zajistit buď e-mailem, nebo úředně ověřeným podpisem a zasláním poštou. Součástí autorizace je i autorizační kód (také zvaný AUTH-INFO), který Vám bude zaslán z centrálního registru.Nikdo jiný než majitel domény nemá právo dokument potvrdit, což je ochrana proti neoprávněnému přesunu a jiným změnám.

5. Následně (poté co již doména "běží" z našich serverů) od nás obdržíte zálohovou fakturu na další období. Doba provozu je navíc bezplatně prodloužena o období, v němž máte doménu předplacenu u registrátora. Můžete tak získat i několik let provozu navíc zdarma!

Přesun ostatních domén (.AS, .INFO, .COM atd.) probíhá individuálně dle pravidel příslušného zahraničního registrátora. Proces nevyžaduje notářské ověřování podpisů, přesun probíhá zpravidla potvrzením několika e-mailů zaslaných na adresu majitele/administrátora domény. Mnohdy je rovněž vyžadován autorizační kód.

O předplacenou dobu domény nepřicházíte, naopak přesunem k nám ještě získáte! Více zde.